Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

saturdaycomeslow
9114 28b0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
3703 a228
saturdaycomeslow
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
saturdaycomeslow
6568 3404
Reposted fromdusix dusix viaxannabelle xannabelle
saturdaycomeslow
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
saturdaycomeslow
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
saturdaycomeslow
7057 ca3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaj laj
saturdaycomeslow
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaj laj
saturdaycomeslow
3118 2867 500
Reposted fromkarahippie karahippie vialaj laj
saturdaycomeslow
3038 9d9c
Reposted fromkarahippie karahippie vialaj laj
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque viamaking-love making-love
saturdaycomeslow
2218 2f99 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
saturdaycomeslow
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir vialaj laj
saturdaycomeslow

Nic zaś tak nie podnieca kobiety jak świadomość, że jakiś nieszczęśnik stracił dla niej rozum.

— ~ P. C.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vianiewdzieczna niewdzieczna
saturdaycomeslow
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl