Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

saturdaycomeslow
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
0704 ba2a

wonderfulsenses:

damn straight

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
5882 b6aa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
saturdaycomeslow
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle
saturdaycomeslow
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viaxannabelle xannabelle
saturdaycomeslow
1210 0b43
collar bone
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
saturdaycomeslow
1221 e74f
belly
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
6081 4f22 500
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath viairmelin irmelin
saturdaycomeslow

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
daj się, kurwa, poznać
— C.
saturdaycomeslow
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny
saturdaycomeslow
8687 b982
Reposted fromrol rol viahoneybunny honeybunny
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viahoneybunny honeybunny
saturdaycomeslow
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viahoneybunny honeybunny
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahoneybunny honeybunny
saturdaycomeslow
4433 29d1
Reposted fromsarazation sarazation viawrazliwa wrazliwa
saturdaycomeslow
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
5079 cf2f 500

18

Reposted fromamatore amatore vianataliablus nataliablus
saturdaycomeslow

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl