Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
7906 2e2c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
1580 8421
Reposted fromktosiowa ktosiowa viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
6127 c086 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
0325 e4cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
saturdaycomeslow
6261 1ce7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
7804 fb7a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow

virare:

the best part about being in your 20’s is slowly caring less and less about what people think of you and surrounding yourself with good people

the worst is that I’m broke

saturdaycomeslow
1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
9114 28b0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
3703 a228
saturdaycomeslow
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
saturdaycomeslow
6568 3404
Reposted fromdusix dusix viaxannabelle xannabelle
saturdaycomeslow
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
saturdaycomeslow
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl